<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <TITLE>PYeklady a tlumo en - natina</TITLE> </head> <BODY BGCOLOR="#990000" TEXT="#FFFFFF" LINK="#c0c0ff" VLINK="#ff00ff" alink="red"> <FONT FACE="Times New Roman CE, Times New Roman"> <TABLE BORDER=0 width="220" cellspacing="1"> <TR> <TD WIDTH=90> <FONT SIZE=1><font color="#c0c0ff"> esky </font> <BR> <A HREF="index.shtml"><IMG SRC="czech.gif" width="30" height="20" alt=" eatina"> </A> </font></TD> </font> <TD WIDTH=102> <FONT SIZE=1 color="#c0c0ff">&#31616;&#20307;&#20013;&#25991; </FONT> <BR> </FONT> <A HREF="underconstruction.htm"><IMG SRC="china.gif" width="30" height="20" alt="Under construction"></A> </font> </TD> <TD WIDTH=100><FONT SIZE=1><font color="#c0c0ff">English</font> <BR> </FONT> <A HREF="underconstruction.htm"><IMG SRC="english.gif" width="30" height="20" alt="English"></A> </TD> </TR> </TABLE> <FONT SIZE=6><P ALIGN=CENTER> nsk tetovn<BR></P></FONT> <BR> <P ALIGN=CENTER> <TABLE WIDTH=850> <TR> <TD WIDTH=300 VALIGN=TOP> <A HREF="sluzby.htm">Nabdka slu~eb</A><BR> <A HREF="kontakt.htm">Kontakt</A><BR> <A HREF="omne.htm">O mn</A><BR> <A HREF="zkusenosti.htm">Zkuaenosti</A><BR> <A HREF="foto.htm">Foto</A><BR> <A HREF="tetovani.htm"> nsk tetovn</A><BR> <A HREF="odkazy.htm">Odkazy</A><BR> <A HREF="index.htm">Hlavn strnka</A><BR><BR><BR><BR> Expresn <a href="http://www.prekladyihned.cz" title="pYeklady">pYeklady</a> od agentury <BR>PYeklady Ihned. </TD> <TD WIDTH=500> <FONT SIZE=3> <TABLE BORDER=0> <TR> <td width="150" height="140"><P ALIGN=CENTER><a href="275.jpg"><img src="275.jpg" width="132" height="176" border="0" hspace=10 </P></a></td> <td width="150" height="140"><P ALIGN=CENTER><a href="276.jpg"><img src="276.jpg" width="132" height="176" border="0" hspace=10 </P></a></td> <td width="150" height="140"><P ALIGN=CENTER><a href="277.jpg"><img src="277.jpg" width="132" height="176" border="0" hspace=10 </P></a></td> <td width="150" height="140"><P ALIGN=CENTER><a href="278.jpg"><img src="278.jpg" width="132" height="176" border="0" hspace=10 </P></a></td> </TR> </TABLE> <BR><BR> <FONT SIZE=3>Tou~te po nskm tetovn? Nvrh nskho tetovn si ode mne objednaly u~ destky lid. <BR> Pan na obrzku si nechala podle mho grafickho nvrhu vytetovat vtu "Kdo pYemo~e sm sebe, zvtz nad ka~dm nepYtelem."<BR> Za cenu v Ydu nkolika set korun si mo~ete objednat jakkoli slogan, citt, jmno, cokoliv, co vs zkrtka napadne, a dostanete to pYelo~en nebo pYeveden do natiny a~ ve tyYech druzch psma dle svho vbru, jednoduae mailem jako obrzek ve formtu JPG, GIF, PDF nebo jinm. Konkrtn cena se odvj od slo~itosti a dlky cittu, souslov apod., napYklad jednoslovn jmna a jednoduch slova cenov za naj na 280 K .<BR> Druhy psma si mo~ete vybrat ze vzornku v tabulce n~e. Prvn tYi fonty pYedstavuj jedny ze zkladnch kaligrafickch stylo nskho psma - konceptn, zb~n a Yednick. Ostatn od nich byly bu odvozeny, nebo vznikly v modern dob pro ely novinovho, i reklamnho tisku.<BR> Pokud mte o tuto slu~bu zjem, napiate na mailovou adresu uvedenou v kontaktu a domluvme se.<BR><BR><BR> <IMG SRC="vzornik_fontu.jpg"> <BR><BR><BR> <BR><BR><BR><BR> </TD> </TR> </TABLE> </P> </BODY> </HTML>